Pożary, zalania, zgony

Przy silnych zanieczyszczeniach powietrza np. po pożarach, zapachach spalenizny, zalaniach, zgonach stosujemy „uderzeniowe stężenie ozonu”. Opracowane przez firmę procedury oczyszczania powietrza przewidują kilka etapów dla silnie zanieczyszczonych pomieszczeń.

W większości przypadków zastosowanie technologii ozonowania oraz metody „stężenia uderzeniowego” zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, aby skutecznie usunąć zawarty w meblach, ścianach i materiałach dym pochłonięty podczas pożaru lub zapach stęchlizny. Jeżeli zapach będzie wyczuwalny w dalszym ciągu zmieniamy w danym miejscu program generujący ozon na stały, ale o niskim stężeniu. Skrajne przypadki mogą wymagać ozonowania przez 24h.